Jamaa alazimika kutembea uchi kwa kudaiwa kuiba mbuzi wababak,

KatikaKijiji cha Mwitotikwenyegatuzindogo kata yaMatungu, tunakutananajamaammojakwajina la Alex Musundialiyelazimikakutembeauchiwamnyamakwakudaiwakuibambuziwababake. Kisahiki cha kustaajabishakilitokeajumamosinakuwaachawakaaziwa kata hiowakiwanamaswalichungunzima. Ilisemekanakwambambuziwa Alex alikosakuonekanasikumbilikablayababake Alex kutakakujuaalikombuzi wake nanikwaninialimkosakwenyezizibaadayakutokamalishoni.
Duruzakuaminikazilituarifuyakuwabaadayakufelikatikamtihani wake wakidato cha nne, maishayakeyakachukuamkondotofautinaalishindwa cha kufanyanakishakuamuakujiingizakatikamakundiyavijanawaliokuwawamepotokakimaadili. Ghaflamajiranizaowalianzakunung’unikakilakuchaokwakupotezavituvyaokwanjiatatanishiwasijuenijinsiganivituvyaovimepotea. Hawangejuakwambani Alex aliyekuwamhusikamkuukwakutekelezawizihuo.
Maishayaliendeleakamakawaidakwa Alex ma majiranizake. Alex hakuziachatabiahiilichayakuwamajiranihawakuanaufahamukamilikuwayeyendiyealiyekuwaakiwaibiamajiranihao. Sikumojaalmanusura Alex adungwekisupamojanagenge lake la kutekelezawizi. Hakujifunzawalakujitahadharidhidiyauhalifuhuokwakuponeachupuchupu. Usikummojaaliamuakutekelezawizikwababakemzazisababuyalikuwanimazoeayakekwakuwahakukuwanachochotekilichomfanyikiawakatiwowotealitekelezawizi.
Sikumbilibaadayendipobabakealipong’amuakuwakulikuanambuzimmojaaliyekosekanakwahesabuzambuzi wake. Ilimlazimubabake Alex kuwahesabumbuzi wake marannebilayeyekuridhikanahesabuzake. Aliamuakuwaulizawanawewotealikombuzimwinginealiyekuwaamekosekanakwahesabuzambuzi wake. Wanawewotewatatuwalikanakwakusemahawakuwanaufahamukuhusumbuzihuyo. Babake Alex alijaribukumtafutambuzi wake nakuambuliapatupuasipatekujuaalipokuwambuzi wake.
Kwenyesakasakazake, alikutananajamaammojaaliyemuelezakutafutausaidizimbadalakutokakwadaktarimustahifukwajinaDr.Kazimoto. Kwa kumtafutadaktarihuyowakienyejialimuelezakuhusumbuzi wake aliyekuwaamepoteanakumuelezaamfanyekutembeauchialiyekuwaametowekanambuzihuyo. Kwa kutumianguvuzakenakiganga, Dr Kazimotoalimfanyakutembeauchiwamnyama.
Ghafla Alex alionekanamtaanimchanaakitembeauchiwamnyamajambolililowashangazahalaikiyamajiraninawapitanjia. IlikuaaibukwababakemzazinailimlazimukumpigiasimuMgangahuyohodarinakumsihikumrejeshamwanawehaliyakawaidabaadayakujulikanakwambayeyendiyealiyekuwaameibambuziwababake. Baadayeaibuilimfika Alex nakumuombababakemsamahakwakukurikwambaalifanyauhalifuhuokwakukosapesa.

For consultations and examinations, KAZIMOTO DOCTORS can be reached through the number +254741930918.The doctors handles general problems that ranges from solving hardship in business, solving family problems, love issues, winning court cases, winning lottery games, promotion at work, protection of family properties as well as foretelling of one’s future. Reach out to KAZIMOTO DOCTORS to help heal diseases such as blood pressure, diabetes, ulcers, gonorrhea, syphilis, TB, manhood weaknesses and any other ailments. The mighty herbalist also helps in winning lottery games, increases your luck in life and also helps in casting away evil spirits and bad dreams. You can contact him through his line +254741930918 and have all your problem solved.

Leave a Reply